Boekingsvoorwaarden ScandiLuxe

  1. Reservering en bevestiging:

Elke reservering door de huurder (minimaal 18 jaar), mondeling of schriftelijk, is bindend. Iedere wijziging of annulering dient schriftelijk te gebeuren. De regels onder  punt 12 zijn dan van toepassing.
De hoofdpersoon (naam boeker of bedrijf boven aan de boekingsbevestiging), is financieel aansprakelijk voor de gehele reservering. Tevens voor eventuele schade claims.
Per boeking wordt Euro 15,00 reserveringskosten in rekening gebracht.

  2. Informatie over de woning/het appartement:

U vindt de informatie over de woning/het appartement op de informatiepagina van deze woning op onze internetsite. De informatie is van de eigenaren zoals hun de vakantiewoning en faciliteiten omschrijven. Tevens  sturen wij een kopie hiervan bij de boekingsbevestiging mee.
Let op!! Typische seizoensgebonden faciliteiten (zoals boot huur/ inclusief, tuinmeubelen, BBQ/grill, enz.) zijn niet altijd het gehele jaar beschikbaar. Ook als deze evt. bij de prijs inbegrepen zouden zijn.
Veel van onze vakantiewoningen zijn prive bezit. Daarvoor zijn er vaak persoonlijke spullen in de woning aanwezig. Indien u meer informatie wenst, kunt u met ons contact opnemen. Tevens is het mogelijk om informatie te vinden via het Noorse verkeersbureau (www.visitnorway.com/nl) of toeristen informatiecentra in de regio van de woning.

  3. Huur woning:

Alle prijzen staan in Euro’s. Deze zijn alleen voor het huren van de woning. Elektriciteit is bij de huurprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld op de informatiepagina van desbetreffende woning op onze internetsite. Huurder dient zelf bedlinnen (behalve dekbedden en kussens), handdoeken, toiletartikelen, keukendoeken, schoonmaakartikelen en toiletpapier mee te nemen, tenzij anders vermeld in de tekst. (Soms kan er nl. bedlinnen gehuurd worden, dit dient dan bij boeking te worden doorgegeven of uiterlijk 8 weken voor aankomst).
Indien u later aankomt dan wordt aangegeven dan dient u hierover afspraken te maken met het sleuteladres. Late aankomst, eerder vertrek of zelfs 1 of meerdere nachten geen gebruik maken van de gehuurde woning, geeft geen recht op restitutie van de huurprijs.
Bij eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld taxen, koersen, vergunningen enz., heeft ScandiLuxe het recht om de prijzen aan te passen.
Sommige van onze vakantiewoningen zijn bereikbaar via een tolweg. Hiervoor dient de klant dan meestal ook te moeten betalen. In een aantal van onze woningen is internet beschikbaar (soms tegen betaling). ScandiLuxe is niet verantwoordelijk voor deze internetverbinding. Mocht om 1 of andere reden de internetverbinding niet werken of niet aanwezig zijn, dan kan daarvoor geen aanspraak worden gemaakt via ScandiLuxe. Ook niet voor eventuele gemaakte kosten om via een andere weg internet te hebben. Bijvoorbeeld lokaal internetcaf� of via uw mobiele telefoon. 

  4. Extra services:

Bij sommige woningen/appartementen is het mogelijk om bedlinnen te huren, eindschoonmaak te laten doen, een boot te huren (soms is vaarbewijs verplicht) enz.. Mocht u hier gebruik van willen maken dan dient dit bij boeking te worden doorgegeven of uiterlijk 8 weken voor aankomst. Bij sommige woningen/appartementen is betalen voor eindschoonmaak verplicht!
De betaling hiervoor dient meestal bij aankomst te gebeuren, in sommige gevallen wordt dit al via ons in rekening gebracht.

  5. Aantal personen:

De woningen/appartementen zijn ingericht en geschikt voor het aantal personen zoals omschreven op de informatiepagina van deze woning op onze internetsite. We gaan er vanuit dat de huurder hier rekening mee houdt. De huurder dient zelf te zorgen voor een bed en bedlinnen voor kleine kinderen (kinderbed). Mocht de huurder met meer personen in de woning gaan dan door ons wordt aangegeven en heeft hiervoor geen akkoord ontvangen van ScandiLuxe, dan kan dit financi�le gevolgen hebben.
Het is verboden om op de grond in de omgeving van de woning een tent, caravan, camper of iets wat hierop lijkt te plaatsen.

  6. Huisdieren:

Indien de huurder een huisdier meeneemt, dan dient dit vooraf aan ScandiLuxe kenbaar te zijn gemaakt. Het meenemen van een huisdier is alleen toegestaan indien dit wordt aangegeven bij de omschrijving van de woning/het appartement. Het niet juist navolgen van deze regel, kan kosten met zich mee brengen voor de huurder. Huisdieren zijn te allen tijde niet toegestaan op meubels, bedden en mogen nooit alleen achter gelaten worden in de woning. De huurder is verantwoordelijk voor elke beschadiging die gemaakt wordt door het huisdier (bijv. krabbel- of bijtbeschadiging). Eventuele reparatiekosten hiervan dienen betaald te worden door de huurder. Buiten dienen honden te worden aangelijnd en eventuele behoefte (ontlasting) dient te worden opgeruimd.
Bij vertrek dient de woning extra grondig schoon gemaakt te worden, om er zeker van te zijn dat alle haren enz. verwijderd zijn. Indien de huurder betaald voor de eindschoonmaak, dan kan het zijn dat de kosten hiervoor  iets hoger zijn dan aangegeven, indien men een huisdier heeft meegenomen.
Voor het meenemen van huisdieren naar de Scandinavische landen is men aan strenge voorwaarden  (o.a. EU-dierenpaspoort) verbonden. Tevens  voor het meenemen van een huisdier op een  ferry overtocht (check desbetreffende website) moet voldaan worden aan de voorwaarden. Kijk op de site van het Noorse verkeersbureau: www.visitnorway.com/nl voor de juiste informatie !!!

  7. Betaling:

Bij boekingen gemaakt eerder dan 8 weken voor aankomst, dient een aanbetaling te worden gedaan  van 25% van de huursom, binnen 7 dagen na boeking. De restant betaling dient uiterlijk 8 weken voor aankomst bij ons binnen te zijn. Bij boekingen gemaakt binnen 8 weken voor aankomst, dient de gehele betaling direct te worden voldaan.
Indien de huurder niet voldoet aan bovengenoemde betalingsvoorwaarden, houdt dit niet in dat de boeking automatisch wordt geannuleerd. Na boeking zijn de voorwaarden zoals beschreven onder punt 12 van toepassing. Let op !! Het uitblijven van betaling(en) aan ScandiLuxe wordt dus niet geaccepteerd als annulering.
Mocht de betaling te laat binnen zijn dan houdt ScandiLuxe zich het recht om de boeking te annuleren, kosten die dit met zich mee brengt zijn voor de klant/huurder !!
De reisbescheiden, met informatie van sleuteladres enz., worden verstrekt indien de gehele betaling is voldaan aan ScandiLuxe.

  8. Borg:

Er wordt een borg gevraagd van ca. Euro 250,00 bij woningen/appartementen met een huurprijs tot ca. Euro 1.000,00 (totale reissom) en ca. Euro 350,00 bij woningen/appartementen met een huurprijs boven de ca. Euro 1.000,00 (totale reissom) (dit is niet van toepassing voor woningnummers SL 101, SL 102, SL 120, SL 121 en SL 200). Bij de SL 200, SL 210, SL 220 en SL 230 kan ter plaatse een borg gevraagd worden. De borg is als zekerheid voor de eventuele eindschoonmaak, terugbrengen van de sleutel(s) en eventuele schade gemaakt door de huurder aan de woning. In sommige gevallen wordt een hogere borg gevraagd.  De borg betaald u reeds via ons bij uw restant betaling !! Het bedrag staat dus ook vermeld op de boekingsbevesting. Bij de reisbescheiden ontvangt u een formulier voor het terug ontvangen van de borg. Dit formulier dient aan het einde van de huur te worden ingevuld om de betaalde borg (eventueel onder aftrek van kosten eindschoonmaak, kosten gemaakte schade, enz.) terug te ontvangen. Er vanuit gaande dat de woning/het appartement in goede staat (schoon en zonder gemaakte schade) door de huurder  is achter gelaten, wordt de borg binnen 4 weken na ontvangst van het door u ingevulde formulier, door ons aan u terugbetaald. Mochten de kosten van de eventueel gemaakte schade hoger zijn dan de betaalde borg, dan dient de huurder dit bedrag alsnog aan de verhuurder te betalen. (Via een reisverzekering is het vaak mogelijk om hiervoor een dekking af te sluiten).

  9. Gebreken bij aankomst in woning:

Indien er schade of gebreken zijn in/aan de woning/het appartement bij aankomst, dan dient de huurder dit direct kenbaar te maken aan ScandiLuxe, tel.nr.: 010-8180011. Uiterlijk 24 uur na aankomst. Ook als u al contact hierover heeft met de verhuurder/ vertegenwoordiger van de woning/het appartement, dan dient u dit toch aan ons te melden !!!!  De huurder mag zelf geen reparaties uitvoeren zonder hierover een akkoord te hebben ontvangen van ScandiLuxe. Instructies voor apparatuur in de woning/het appartement dienen te worden gehanteerd. De klant verliest elke eventuele compensatie indien bovenstaande niet wordt nageleefd.
ScandiLuxe heeft het recht om eventuele gebreken, via de agent of verhuurder op te laten lossen, of een andere accommodatie aan te bieden. Indien de huurder de woning/het appartement verlaat zonder ScandiLuxe hiervan op de hoogte te brengen, of zonder ons de mogelijkheid te geven om de gebreken op te lossen, dan vervalt het recht op enige vergoeding aan de huurder.
Elke eis voor compensatie van de huurder, dient schriftelijk met foto’s en eventuele rekeningen bij ScandiLuxe te worden ingediend (binnen 1 week na vertrek uit de woning). De claim mag nooit hoger zijn dan de huursom van desbetreffende woning/appartement.
Faciliteiten die in de woning aanwezig zijn maar niet omschreven staan op onze informatiepagina op de website (dus ook niet inclusief de huur zijn) mogen wel gebruikt worden door de klant, tenzij anders aangegeven door de eigenaar/verhuurder. Mochten deze faciliteiten niet (na behoren) functioneren dan kan hiervoor geen eis gesteld worden voor reparatie of enige vergoeding.

  10. Aankomst en vertrek:

De huurperiode begint op de dag van aankomst om 15.00 uur of soms om 17.00 uur en eindigt de dag van vertrek om 11.00 uur, tenzij anders vermeld. Indien u niet aankomt op de dag dat de huurperiode begint, of u komt laat aan op de 1e dag. Dan dient dit vooraf duidelijk aan ScandiLuxe te worden doorgegeven. Er kunnen, indien mogelijk, speciale afspraken gemaakt worden met de verhuurder of het sleuteladres !

  11. Reisbescheiden:

U ontvangt ca. 2 weken voor aankomst in de woning/het appartement van ons nog reisbescheiden met de routebeschrijving naar de woning/het appartement en naar het sleuteladres. Tevens ontvangt u dan het formulier om de borg terug te ontvangen  (zie info bij punt 8. Borg).

  12. Annuleringsvoorwaarden/wijzigingsvoorwaarden:

Bij annulering of wijziging tot 60 dagen voor aankomst in de woning/het appartement, wordt 25 % van de huurprijs in rekening gebracht (bij wijzigingen kunnen tot 45 dagen voor aankomst soms soepelere voorwaarden gelden). Plus de reserveringskosten van Euro 15,00.
Bij annulering/wijziging binnen 60 dagen voor aankomst in de woning/het appartement, wordt 100% van de huurprijs in rekening gebracht. Plus de reserveringskosten van Euro 15,00. Elke annulering of wijziging dient schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt !

Na annulering van de accommodatie door de huurder bij ScandiLuxe, staat ScandiLuxe in het recht deze woning eventueel opnieuw te verhuren. Eventuele inkomsten hiervoor zijn ook voor ScandiLuxe.

  13. Annuleringsverzekering en reisverzekering:

Huurder en medereizigers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering.

  14. Regels en eindschoonmaak:

 Huurder en zijn medereizigers zijn verplicht om de  huisregels na te volgen. De instructies voor de apparatuur in de woning/het appartement zijn aanwezig. De woning dient in ordelijke en schone staat te worden achtergelaten zoals wordt aangegeven op het formulier waarmee de borg kan worden terug ontvangen (ontvangt u bij de reisbescheiden). De huurder is financieel verantwoordelijk indien eindschoonmaak niet naar tevredenheid is gedaan. Betalen voor de eindschoonmaak is een extra service bij veel van de door ScandiLuxe aangeboden vakantiewoningen/appartementen (soms verplicht). Indien de huurder kiest om de woning te laten schoonmaken (tegen betaling), dan is huurder toch verplicht de woning bij vertrek in ordelijke staat en zonder enige gemaakte schade achter te laten. Afval dient te zijn verwijderd en de vaat dient schoon te zijn opgeruimd. Bij vertrek dient de woning op de juiste wijzen te worden afgesloten. Bij enig belangrijk voorval dient ScandiLuxe op de hoogte te worden gebracht, zie ook de informatie bij punt 9.

  15. ScandiLuxe is een tussenpersoon/bemiddelaar (boekingsagent):

ScandiLuxe verhuurd vakantiewoningen en appartementen, maar deze zijn niet in eigen bezit.
De verplichting van het verschaffen van juiste informatie blijft bij de eigenaar.
ScandiLuxe houdt zich het recht om de huurovereenkomst te annuleren/verbreken, en de huursom terug te storten, bij onvoorziene omstandigheden buiten de invloed van ScandiLuxe om. Bijvoorbeeld  bij verkoop van woning/appartement, gedwongen verkoop, enz.. Natuurlijk zal ScandiLuxe er alles aan doen om een gelijkwaardig alternatief voor de huurder te zoeken.

  16. Overmacht:

ScandiLuxe is niet verantwoordelijk voor de huurovereenkomst in geval van natuurrampen, epidemie�n, gesloten grenzen (voor verkeer) of elke andere vorm van overmacht !!

  17. Schade aan huurder en/of zijn bezittingen:

SchandiLuxe is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele schade aangebracht door de woning aan de huurder, 1 of meerdere medereizigers of gasten en/of hun bezittingen (bijv. bagage, auto, huisdier).
Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn: brand in de woning, buiten de schuld van de huurders, waardoor personen en/of bezittingen letsel/schade oplopen.